ALL ஆசிரியர் அறிக்கை வாழ்வியல் சிந்தனைகள் கழகம் அரசியல் தமிழகம் தலையங்கம் இந்தியா உலகம் கரோனா மற்றவை
திருத்தம்
August 22, 2020 • Viduthalai • மற்றவை

நேற்றைய (21.8.2020) 'விடுதலை'யில் பக்கம் 4இல் காணொலியில் கழகத் தலைவர்-2இல் முதல் பத்தி எட்டாவது பாராவில் 'Nationality and Equality' என்று வெளியாகி யுள்ளது. 'Rationality and Equality' என்ற இரண்டும் ஜோதிபா பூலேவின் கோட்பாடு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் என திருத்தி வாசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கி றோம். தவறுக்கு வருந்துகிறோம்.

(ஆ-ர்.)