ALL ஆசிரியர் அறிக்கை வாழ்வியல் சிந்தனைகள் கழகம் அரசியல் தமிழகம் தலையங்கம் இந்தியா உலகம் கரோனா மற்றவை
செய்தியும் - சிந்தனையும்!
August 2, 2020 • Viduthalai • மற்றவை

மலைகளையும், காடுகளையும்...

செய்தி: மண்ணையும், ஆறுகளையும் காப்பாற்றவேண்டும்.

- ஜக்கிவாசுதேவ்

சிந்தனை: ஆமாம், மலைகளையும், காடுகளையும் மட்டும் அழிக்கலாம்.